TOTM ( TRİOKTİL TRİMELLİTAT )

Trimellitik anhidridin 2-etilhekzanol ile tepkimesinden elde edilen ester, plastifiyan.

DOA ( Dİ OKTİL ADİPAT )

Adipik asidin 2-etilhekzanol ile tepkimesinden elde edilen ester, plastifiyan.

ELAFLEKS - DOTP ( Dİ OKTİL TERE FTALAT )

Phthalate Free Plastifiyan.

DOP ( Dİ OKTİL FTALAT )

Ftalik anhidrit 2-etil hekzanol ile tepkimesinden elde edilen ester, plastifiyan.

DINP ( Dİ ISONONİL FTALAT )

Ftalik anhidrit izononil alkol ile tepkimesinden elde edilen ester, plastifiyan.